kundesørvis +49 731-403 70 37
over 15 Års erfaring
shopping trygt
4.6/5 > 9000 Reviews

Datasikkerhetserklæring

Prinsipp

Beskyttelse av personlige opplysninger er hos IDCOM GmbH & Co. KG (videre kalt Shirtcity) høyt prioritert. Innsamling, bearbeidelse og bruk av personlige opplysninger skjer kun etter godkjenning fra bruker, eller etter juridisk pålegg.

I den grad Shirtcity lagrer informasjon, har vi omfangsrike sikkerhetsprosedyrer for å beskytte personlige opplysninger mot f.eks. uberettiget tilgang eller misbruk. Våre sikkerhetsrutiner blir regelmessig kontrollert, og tilpasset den tekniske utviklingen.

Shirtcity benytter den sikre SSL-overføringen (SecureSocketLayer) ved bearbeidelse av brukeropplysninger.

Bestillinger og medlemskap hos Shirtcity

Vi samler, lagrer, endrer, bruker og overfører personlig informasjon knyttet til brukeren for å tilfredstille krav og tjenester i henhold til brukerens kontrakt eller kontraktlignende forhold, inkludert personlig kundesørvis, og for å beskytte våre egne forretningsinteresser. Vi formidler kun nødvendige opplysninger til en tredjepart (f.eks. transportfirma). Disse opplysningene skal kun benyttes til å løse avtalte oppgaver.

Bruk og overføring av personlige opplysninger kan benyttes av Shirtcity i forbindelse med egen markedsføring og brukerundersøkelse, med mindre bruker ved kontraksinngåelse motsier seg dette. Brukeren kan til enhver tid deaktivere motsigelsen i sin Shirtcity-brukerkonto.

Bruken av personlige opplysninger til andre formål avhenger av brukerens samtykke.
(email)

Godtar brukeren å motta nyhetsbrev fra en butikkeier, mottas dette via Shirtcity. Butikkeieren formidler nyhetsbrevets innhold til Shirtcity, og det foregår ingen utveksling av personlige opplysninger mellom buttikkeier og bruker/abonnent.

Bruk av online-tilbudet

Shirtcity samler og bruker en brukers personlige opplysninger (på grunnlag av juridiske pålegg eller brukers samtykke) når dette er nødvendig for endring av innhold, eller endringer i kontraktsforholdet med brukeren, med tanke på bruk av tele-media.

Shirtcity samler og bruker en brukers personlige opplysninger når dette er nødvendig for å muliggjøre bruk av Shirtcitys tilbud online eller fakturering, samt videre lovpålagte tilfeller, under forutsetning av at bruker har samtykket i dette.

Shirtcity samler og bruker data samlet i loggfiler som overføres oss via brukerens nettleser. Dette er: nettlesertype/-versjon, operativsystem, referanse-URL, tjenernavnet (datamaskinens IP-adresse) samt tidspunkt for oppkallingen. Denne informasjonen kan ikke koples til personer, og er ikke nødvendig for en sikker kommunikasjon mellom Shirtcity og brukeren. Det foregår ingen kombinering av denne informasjonen, og den blir slettet etter at det er foretatt en statistisk vurdering./p>

Formålet til Cookies

I forbindelse med at Shirtcity skal kunne tilby diverse online-tilbud, blir det brukt 'Cookies', eller informasjonskapsler. 'Cookies' er tekstfiler som blir lagret på brukers datamaskin når en internettside besøkes. 'Cookies' blir brukt en gang, også over lengre tid, for å tilgjengeliggjøre funskjoner og informasjon som stadig dukker opp når brukeren beveger seg rundt på Shirtcitys nettsider. Tekstfilene inneholder ikke adresseinformasjon, som brukers navn eller e--postadresse, eller andre personlige opplysninger. De blir heller ikke forbundet med andre informasjonskilder fra Shirtcity.

'Cookies' tjener også til å analysere hvordan nettsiden blir brukt, og gjør det lettere å gjøre nettsiden mer brukervennlig, effektiv og sikker.

Cookies er deaktivert

Butikkgjester kan ha stilt inn nettleseren sin slik at de ikke støtter lagring av 'Cookies'. I enkelttilfeller kan dette føre til at personlige online-tilbud eller bestemte funksjoner ikke fungerer.

Opplysningsrett

Brukere av Shirtcitys nettsider kan til enhver tid få informasjon om egne lagrede opplysninger, deres avstamning, mottakere av opplysningene og om formålet til lagringen.

Logg inn