Toggle Nav
My Cart

Rett til å kansellere (angrerett)

Rett til å kansellere (angrerett)

Du har rett til å kansellere denne avtalen uten å oppgi grunner innen fjorten dager. Fristen for å kansellere er fjorten dagen fra den dagen du eller en tredjepart du har oppgitt (som ikke er transportøren) har fått varen i hende.

For å benytte deg av retten, må du informere oss (Shirtcity.com / IDCOM GmbH & Co. KG, Edisonallee 5, 89231 Neu-Ulm, Germany, Tel. +49 (0) 731 403 70 36, Fax +49 (0) 731 403 70 32, info@shirtcity.com) om din beslutning om å kansellere avtalen i en tydelig erklæring (f.eks. per post, faks aller e-post). Du kan gjerne bruke det vedlagte skjemaet for kansellering, men det er ikke nødvendig å bruke dette. For å at retten til å kansellere skal gjelde, rekker det at du sender meddelelsen om dette før fristen har utløpt.
Konsekvenser av kanselleringen

Hvis du kansellerer denne avtalen, er vi forpliktet til å betale deg tilbake alle innbetalinger vi har mottatt fra deg, inkludert leveringsutgifter (med unntak av ekstra kostnader i forbindelse med at du har valgt en annen type levering enn den leveringsmetoden vi tilbyr som standard), umiddelbart og senest innen fjorten dager etter den dagen vi mottok meddelelsen om kanselleringen av avtalen. For tilbakebetalingen bruker vi den samme betalingsmetoden som ble benyttet ved den opprinnelige transaksjonen, med mindre noe annet er blitt uttrykkelig avtalt med deg; det vil aldri bli krevet gebyrer fra deg i forbindelse med denne tilbakebetalingen.

Vi kan holde tilbake tilbakebetalingen helt til vi har mottatt varen eller til du kan dokumentere at du har sendt tilbake varen, avhengig av hvilket tidspunkt som inntreffer først. Du må returnere varen til oss umiddelbart og senest innen fjorten dager fra den dagen du meddeler kanselleringen av avtalen. Fristen overholdes hvis du sender varen innen utløpet av fjorten dager. Du vil måtte stå for de umiddelbare kostnadene for retur av varen. Utgiftene for dette anslås til å være maksimalt 5 euro. Du må kun overta kostnadene for et eventuelt verditap på varen hvis dette skyldes en håndtering av varen som ikke er nødvendig for å kunne kontrollere varens tilstand, egenskaper og funksjon.

Kanselleringsskjema

(Hvis du vil kansellere avtalen, ber vi deg fylle ut dette skjemaet og sende det til oss).

Til IDCOM GmbH & Co. KG, Edisonallee 5, 89231 Neu-Ulm, Germany, service@shirtcity.com

Herved kansellerer jeg/vi (*) avtalen jeg/vi (*) har inngått om kjøp av følgende varer (*) / levering av følgende tjenester (*)
Bestilt den (*)/ mottatt den (*)
Kundens navn
Kundens adresse
Kundens underskrift (kun ved meddelelse i papirform)
Dato

(*) Stryk det som ikke passer.